شرکت مهندسین مشاور ویستا سگال در سال ۱۳۹۶ بنیانگذاری گردید و فعالیت های خود را در زمینه مشاوره، برنامه ­ریزی، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های دولتی و عمومی آغاز نمود. در فضای دوران جدید اجتماعی و اقتصادی کشور، مهندسان مشاور جدید نیز می بایستی با مشخصات و ابعاد و ویژگی های نوینی شکل گیرند و رشد کنند.

شاید مهمترین و بارزترین این ویژگی ها با برخورداری از فرصتی است که می تواند برای مطالعه و بازنگری دوباره معیارها، ضوابط و استانداردهای بین المللی طراحی و اجرایی در زمینه ساخت و ساز مطرح باشد و با استفاده از این فرصت است که مهندسان مشاور جدید این امکان را می یابند تا شرایط و امکانات واقعی کشور را بیشتر از پیش مورد نظر و مطالعه قرار دهند.

          مهندسین مشاور ویستا سگال به عنوان جزئی از یک مجموعه بزرگ پدیدآورندگان، شامل برنامه ریزان و سیاست­گذاران، کارفرمایان و مجریان، مشاوران و پژوهشگران، سازندگان و بهره برداران، به دنبال جایگاه و موقعیتی قابل قبول است و اکنون با بهره جویی از مجموعه دانش ها و تجربیات نیروی انسانی خود، و با تکیه بر یک نظام ارزشی فراگیر و همه جانبه، خواستار این است که توانائی ها و امکانات خود را حفظ، ارتقاء و تعمیم دهد؛ در نظام تعیین صلاحیت مهندسان مشاور از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مهندسین مشاور ویستا سگال در تخصص های راه­سازی، راه آهن­، ترافیک و نقشه­برداری درخواست رتبه بندی دارد و در این راستا تمامی تلاش خود را برای بهبود رتبه می­نماید.

از آنجائیکه شرکتهای مهندسین مشاور، بیشترین بهره را از نیروهای متخصص و با سابقه و جوان دریافت می­نمایند و به این ترتیب  می­تواند باعث ارتقاء خود و نیروهای انسانی یاد شده گردند، استراتژی مهندسین مشاور ویستا سگال در ابتدا بر جذب ، بکارگیری و آموزش جوانان تحصیل کرده و با استعداد در تخصصهای مورد نیاز استوار شده  و همزمان با این مورد، انتخاب و پرورش مدیران آینده که علاوه بر دانش نظری و تجربی، علوم و مهارتهای مدیریت و اداره شرکت را نیز داشته باشند در ردیف مهمترین اهداف پیش رو قرار گرفته است.

با آغاز دوره فرا صنعتی و فرا مدرن محیط سازمانی پویا و پر تغییر شده و پیچیدگی به عنوان مساله غالب در سازمان ها مطرح گردیده است. تغییرات آن چنان شدت یافته که اعتبار توابع پیش بینی کننده از بین رفته و چالش­های جدید و غیر منتظره شکل گرفته است. بازارها به شدت رقابتی شده و یادگیری زودتر و سریع تر از رقبا بعنوان مزیت رقابتی مطرح، ودر نتیجه تمرکز سازمان به آگاهی، دانش و اطلاعات باید معطوف گردد.

امروزه مهمترین دغدغه اکثر سازمان ها، تدوین و پیاده سازی استراتژی هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط پیچیده محیطی تضمین نماید .برنامه ریزی استراتژیک ابزاری در اختیار سازمانها می گذارد تا بتوانند تدوین و اجرای استراتژی را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند و بر عملکرد استراتژیک خود مدیریت داشته باشند.

ماموریت یک شرکت نشان دهنده علت و فلسفه وجودی آن شرکت می باشد. بیانیه ماموریت هویت و فلسفه وجودی شرکت در قالب کلمات بیان می­شود و به عنوان دستور العملی برای تدوین استراتژی قرار می گیرد، بیانیه ماموریت دلیل وجود داشتن و عمومی ترین اهداف سازمان را تشریح می کند .

بیانیه ماموریت از راس هرم سازمان نشات گرفته و به تمام سطوح سازمان نفوذ می­کند و باید روشن و شفاف باشد و در تمام سطوح سازمان مورد قبول قرار گیرد.

ایجاد شرایطی که در آن کارکنان بتوانند با بهره­برداری از امکانات مناسب­، انگیزه­های کافی را برای ماندن و ادامه کار داشته باشند حائز اهمیت بسیار است چراکه جابجا شدن و تغییر شغل کارکنان متخصص، آسیبهای جدی و غیر قابل جبرانی را به بدنه شرکتهای در حال توسعه و ارتقاء وارد می نماید.

ارزش بدون تردید زمان ،  بعنوان  یکی از منابع مهم در اختیار مهندسین مشاور در کنار تخصص، و لزوم کاهش مدت انجام خدمات ایجاب می کند که پشتوانه قابل اتکایی از دانش و اطلاعات در دسترس متخصصین باشد، تا بتوانند بیشینه زمان در اختیار خود را صرف فعالیتهای ارزش زا نموده و  از تلاشهای تکراری و کم ارزش بپرهیزند. به همین منظور یکی از بخشهای مهم استراتژی این مهندسین مشاور، ساماندهی اطلاعات و ساخت پایگاه دانش می باشد که در اهداف کوتاه مدت، فازهای اجرایی این برنامه گنجانده شده است. همچنین مهندسی مجدد فرایندهای کاری و انتقال راهکارهای بهبود به روشهای کنترل کیفیت در برنامه های کوتاه مدت پیش بینی شده است .

حضور موثر در مجامع حرفه ای و شرکت در رسته  تحقیقات و مطالعات مربوطه ، ارائه راهکارهای ارتقاء بهره وری جمعی و اطلاع  از فرصتها و تهدیدات  جامعه مهندسان مشاور ، همواره در برنامه های سالانه این مهندسین مشاور می­باشد . بهمین منظور عضویت در مجامع حرفه ای و پایگاههای اطلاعاتی مجازی  و تهیه اطلاعات نرم افزاری برای معرفی خود و به روز نگهداری این اطلاعات در برنامه های اجرایی این مهندسین مشاور جایگاه ویژه ای خواهد داشت.

مهندسین مشاور ویستا سگال، برای دهه اول فعالیت خود، توسعه نقش آفرینی در پروژه های ملی و حفظ و افزایش توان و صلاحیت حرفه ای خود  در حوزه های وابسته به طراحی و نظارت بر اجرا را هدف قرار داده است. در این رابطه در نظر دارد نسبت به افزایش و دریافت گرایشهای بیشتر نیز اقدام نماید، ضمن اینکه این حوزه ها هم اکنون نیز در این شرکت فعال می باشند.

همچنین با توجه به تحول کسب و کار در آینده و نیاز به حضور در بازار کاری  وسیعتر از کشور ایران، این مهندسین مشاور برنامه ریزی و تلاش برای کسب نظامها و استانداردهای روز دنیا در زمینه مدیریت پروژه (شامل همه حوزه های دانش) را انجام خواهد داد و بر اساس آن عمل می نماید .

این مهندسین مشاور متعهد است که کلیه اهداف بلند مدت و استراتژی رسیدن به آن را به نوعی تنظیم نماید که ضمن تلاش برای تعالی کسب و کار  ، کلیه ارزشهای یک مهندس مشاور، اعم از اخلاق و رفتار حرفه ای و پایبندی به منافع ملی و محیط زیست را نیز حفظ نماید.